Oferta

REDAKCJA I KOREKTA

To dwa niezbędne elementy pracy nad wydaniem książki. Od tego zaczynamy całą przygodę.

Redakcja ujednolici treść i zadba o spójność logicz- ną, jednocześnie nie ingerując w Twój indywidualny – i często już rozpoznawalny – styl pisania.

Korekta wyłapie wszystkie literówki i inne chochliki, które bardzo lubią ukrywać się w każdym tekście.

PROJEKT OKŁADKI

Okładka jest twarzą książki. To właśnie od okładki zaczyna się kontakt czytelnika z Twoją książką. Dobrze zaprojektowana okładka przyciąga wzrok i intryguje. Daje przedsmak tego, czego możemy spodziewać się na kolejnych stronach.

Duma – to właśnie będziesz czuć pokazując światu swoją książkę. A wszystko za sprawą na- szych projektantów, którzy doskonale rozumieją, jak ważne to jest dla Ciebie.

PROJEKT LAYOUT

Ty dajesz czytelnikowi wyśmienitą lekturę, my sprawiamy, że Twoja świetna treść będzie również dobrze wyglądać, a dzięki temu czytanie będzie o wiele przyjemniejsze.

Dobrze dobrany krój pisma, odpowiednie propor- cje, czytelność, atrakcyjne dodatki, paginacja: to nasze zadanie. Chcemy, żeby wnętrze książki było zaprojektowane specjalnie dla Twojej treści.

DTP

Nie zostawiamy wdów ani sierot*. Żadna stro- na, żaden akapit, żadna tabelka – nie są dziełem przypadku. Nad odpowiednim, czyli prawidło- wym, układem tekstu w książce czuwa grafik DTP. Doświadczenie naszych detepowców gwarantu- je zarówno odpowiednie przygotowanie Twojej książki do druku, jak też wydanie jej w formie cyfrowej jako e-booka.

* Wdowa i sierota to potoczne określenia błędów w łamaniu tekstu, polegających na zostawieniu jednego wyrazu w ostatniej linii akapitu lub jednoliterowego spójnika na końcu linii tekstu.

ILUSTRACJE

Współpracujemy z kilkoma artystami tworzącymi w różnych stylach, dzięki czemu zilustrowanie książki nie będzie problemem.

Mogą to być delikatne akwarele, bardzo wyraziste portrety, styl komiksowy czy digital painting rodem z filmów SF.

GRAFIKI PROMOCYJNE

Premiera książki: wydarzenie w Twoich mediach społecznościowych. Możesz poinformować o tym swoich czytelników serią przygotowanych specjal- nie dla Ciebie grafik.

Projektujemy i przygotowujemy pod różne for- maty grafiki promujące sprzedaż. Takich gra- fik można użyć np. na fanpage’u w treści posta lub jako coverphoto. Wykonamy bannery reklamo- we albo bardziej tradycyjnie, np. plakaty informu- jące o spotkaniu autorskim, zakładki do książki, gadżety reklamowe, np. torby płócienne.

FOTOGRAFIA

Nawet najlepszy tekst mogą pogrążyć zdjęcia słabej jakości, źle oświetlone czy skadrowane, więc nie ryzy- kuj i ich wykonanie oddaj w ręce specjalisty.

Fotografie mogą być Ci potrzebne przynajmniej w trzech obszarach:

  • sesja portretowa – wykonanie serii fotografii au- tora do wykorzystania np. na okładce książki, ale i w działaniach promocyjnych czy wywiadach itp.
  • sesja promocyjna – wykonanie serii fotografii go- towej książki dla celów marketingowych (strona sprzedażowa, reklamy itp.
  • sesja produktowa – wykonanie serii fotografii do książki (np. zdjęcia potraw itp.)

WIDEO

Po co wideo do książki? Forma filmowa może się przydać jako:

  • wsparcie promocji książki
  • uzupełnienie jej treści

W pierwszym przypadku jest to spot reklamowy pro- mujący książkę. W drugim przypadku chodzi o stwo- rzenie materiałów, które mogą być uzupełnieniem treści książki lub e-booka. Bardzo dobrze sprawdza się to przy poradnikach, gdy poruszany temat najle- piej jest pokazać w praktyce.

e-COMMERCE i OPIEKA INFORMATYCZNA

Zapewniamy wsparcie przy założeniu i optymaliza- cji sklepu internetowego. W zależności od Twoich potrzeb może to być osobny sklep internetowy lub podstrona bloga. Usługa obejmuje również podpię- cie opcji mikropłatności czy modułu nadającego in- dywidualne znaki wodne sprzedawanym ebookom.

Dodatkowo nasi programiści mogą czuwać nad sklepem w najgorętszym czasie premiery książki i reagować na bieżąco na ewentualne problemy. „Informatyczny assistance” można przedłużyć również na inny okres.

COPYWRITING i GHOSTWRITING

Copywriting jest szczególnie pomocny w sytu- acji, gdy treść Twojej książki będzie się oparać np. na Twoich innych tekstach, publikacjach lub na prezentacjach, prelekcjach czy materia- łach wideo. Copywriter jest niezbędny również w sytuacji, gdy jest kilku autorów książki i treść trzeba ujednolicić.

Ghostwriter wykona większość lub całość pracy pisarskiej za Ciebie.

W obu przypadkach zawieramy umowy o bez- względnym zachowaniu poufności.

TŁUMACZENIE POL-ANG i ANG-POL

Sky is the limit. Choć może na początek wystarczy wydanie książki na rynek anglojęzyczny? A może część materiałów źródłowych jest po angielsku i trzeba je profesjonalnie przetłumaczyć?

Tak, w tym też pomożemy.

0

Start typing and press Enter to search